Kommende kampe i Parkhallen

Lørdag den 22. september

Kl. 13.00 3. division, damer

Kolding HK – Viby IF

Kl. 14.30 2. division, herrer

Kolding HK – Faaborg ØH

Kl. 16.00 3. division, herrer

Kolding HK – Tommerup HK

Entre til kampene i 2. divison

Det vil fremover koste 40 kr i entre i forbindelse med kampene i 2. division i Parkhallen. Men så får man også gratis kaffe.

Fællesspisning

Efter den første turneringsrunde, lørdag den 22. september, er der fællesspisning i Parkhallen. Pris for maden er 85 kr.

Der er tilmeldingsliste i cafeteriet fra tirsdag den 4 september. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 18. september.

Holdfoto

Torsdag den 13 september kl. 18-19 skal der tages holdfoto af divisionsholdene plus trænere, holdledere, fysioterapeut og videomand

Så der er mødepligt denne aften.

Kontingent

Husk kontingentet til klubben skal være betalt inden den 15. september for at man kan spille med i den første spillerunde.

Nye spillere

Vi skal have søgt spillercertifikat (elektronisk) på alle de nye spillere før de kan komme på holdkortet. Derfor er det vigtigt, at sportslig leder Jimmi Jørgensen får navn, fødselsdato og tidligere klub, så vi kan få søgt om spillercertifikatet.

Generalforsamling i Kolding HK

tirsdag den 18. september kl. 19.15

i Parkhallen

Dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Godkendelse af nye vedtægter

Valg af bestyrelse

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer

Valg af 2 revisorsuppleanter

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Træningen denne aften skal tilrettelægges, så alle medlemmer kan deltage i generalfor-samlingen.