Det sker i Kolding Håndboldklub

Torsdag den 13. september

Holdfoto

Torsdag den 13 september kl. 18-19 skal der tages holdfoto af divisionsholdene plus trænere, holdledere, fysioterapeut og videomand Så der er mødepligt denne aften.

Lørdag den 15. september

Kontingent

Husk kontingentet til klubben skal være betalt inden den 15. september, for at man kan spille med i den første spillerunde.

Tirsdag den 18. september

Generalforsamling i Kolding HK

Tirsdag den 18. september kl. 19.15 i Parkhallen

Dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag
 
Godkendelse af nye vedtægter

Valg af bestyrelse

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer

Valg af 2 revisorsuppleanter

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Træningen denne aften skal tilrettelægges, så alle medlemmer kan deltage i generalfor-samlingen.

Lørdag den 22. september

Kampe i Parkhallen

Kl. 13.00 3. division, damer

Kolding HK – Viby IF

Kl. 14.30 2. division, herrer

Kolding HK – Faaborg ØH

Kl. 16.00 3. division, herrer

Kolding HK – Tommerup HK

Fællesspisning

Efter den første turneringsrunde, lørdag den 22. september, er der fællesspisning i Parkhallen. Pris for maden er 85 kr.

Der er tilmeldingsliste i cafeteriet fra tirsdag den 4 september. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 18. september.