KOLDING HÅNDBOLDSKLUBs VÆRDIER:

·   GOD KOMMUNIKATION

·   REEL INDFLYDELSE

·   STORT FÆLLESSKAB

·   POSITIVT SAMARBEJDE

·   STOR KAMPVILJE

Gennem disse værdier ønsker vi en forening, hvor alle føler sig velkommen og hvor det er rart at være.

DETTE KAN DU FORVENTE AF FORENINGEN:

·   En kompetent, beslutningsdygtig og handlekraftig bestyrelse

·   Engagerede trænere og ledere

·   Gode træningstider og –faciliteter

·   Deltagelse i stævner og turnering

·   Afholdelse af diverse sociale arrangementer (julefrokost, afslutningsfest etc.)

·   Mulighed for at benytte fysioterapeut og massør efter aftale.

·   Mulighed for 3. halvleg i cafeteria

DETTE FORVENTER FORENINGEN AF DIG:

·   At du udviser positiv deltagelse, engagement og sportslig adfærd til træning, kamp, stævner samt andre arrangementer i foreningens regi.

·   At du viser ansvar overfor dine holdkammerater og dit hold (fremmøde – afbud osv.) samt tager godt imod nye medlemmer.

·   At du afleverer ting/rum i samme stand som du selv forventer at modtage dem.

·   At du overholder de regler, der er gældende i hallen.

·   At din opførsel ikke skader foreningen eller dens omdømme (evt. røde kort betales ikke af klubben, men af den aktive selv!)

·   At du betaler dit kontingent til tiden (ellers er du ikke spilleberettiget!)

·   At du deltager aktivt i klubarbejdet